Kontakt

Skontaktuj sie z nami

Biuro obsługi klienta

Infolinie są czynne w godz: 8:00-16:00 w dni robocze.

+48 17 859 80 00

Opłata za połączenie telefoniczne jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient. Dbając o wysoki poziom obsługi Klientów, wszystkie rozmowy są nagrywane.

E-mail

Na zapytania e-mail staramy się odpowiadać w ciągu maksymalnie 48 godzin.

Kontakt dla mediów

Zapytania dotyczące współpracy

Adres korespondencyjny

Adres do wysyłki wymian, zwrotów i reklamacji oraz tradycyjnej korespondencji.

Lancerto S.A. ul. Podzwierzyniec 29
37-100 Łańcut

NIP 8151747126
Regon 180286590

- z dopiskiem: "Sklep internetowy Lancerto.com"

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych Lancerto S.A. ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
- przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;
- statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Lancerto S.A. W zależności od udzielonej zgody:

  • • Marketingu bezpośredniego, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody;
  • • Wysyłania informacji handlowych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Lancerto S.A. którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w celu realizacji usługi
4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Lancerto S.A. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję Lancerto S.A. na przesłaną wiadomość.
8. Pana/Pani dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Lancerto S.A. może przeprowadzać profilowanie uczestników w celu świadczenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, w celu przygotowywania i rozsyłania spersonalizowanych ofert.

Brak produktów w koszyku.